04-01-2011

Tiel estos la ĉielo dum la jaro 2011 (Dua Parto).Tiuj ĉi bildo montras du astrologiajn movojn malsamajn. Unue, ĉe la ekstero de la cirklo oni vidas la malrapidajn triradojn de la plej grandaj planedoj (Jupitero, Saturno, Uranuso kaj Neptuno) de nia sunsistemo plus Plutono. Tiuj planedoj havigas influojn sur grandaj aroj da homoj, ankaŭ sur regnoj, landoj, kontinentoj kaj tiuj influoj daŭras dum monatoj. Plej supren en la bildo estas la simbolo de Plutono. Tiu planedo eniris Kaprikornon multaj monatoj antaŭe kaj restos tie multajn jarojn plu, ĉar ĝia movo estas tre malrapida. Tio signifas, ke ĉiu estaĵo aŭ aĵo, kiu apartenas al tiu signo, havos kelkajn transformojn tiun tempon, ĉar Plutono estas la planedo tiu, kiu alportas “morton kaj renaskiĝon”. Personoj tiuj, kiuj estas Kaprikornuloj aŭ kiuj havas Kaprikornon kiel supreniran signon havos jaron 2011 plenan de transformiĝo, revalorigon de ecoj kaj ĝisostajn ŝanĝojn. Tio ne estas necese malbone aŭ bone. Tio dependos kaj de la konduto kaj de la sinteno dum la jaro. La energio de Plutono povas ankaŭ havi tiutempe efikojn sur la aliaj kardilanaj signoj: Virŝafo, Kankro kaj Pesilo.

Iom maldekstren kaj malsupren en la bildo estas la símbolo de Neptuno komence de Fiŝoj. Tiu planedo eniras Fiŝojn je la 4a de aprilo kaj iros kaj retroiros de tiu tago ĝis la 5a de aŭgusto ĉiam sur la signo Fiŝoj. Neptuno favorigas la kreivon kaj la idealojn efektivigitajn je faktaj aŭ praktikaj celoj tiun tempon. Fiŝuloj kaj tiuj, kiuj havas Fiŝojn kiel supreniran signon povos profiti el la ekspansioj spirita kaj mona, kiujn pretigas la giganta Neptuno sur Fiŝoj. La energio de Neptuno povas ankaŭ tiutempe havi efikojn sur la aliaj ŝanĝeblaj signoj: Ĝemeloj, Virgulino kaj Arkpafanto.

Iom malsupren de la trairado de Neptuno, oni povas vidi la simbolon de Jupitero, sur Virŝafo. Ĝi suriros tien je la 22a de januaro ĝis la 4a de junio, kiam eniras Taŭron por resti tie ĝis la jaro 2012. Jupitero estas ankaŭ planedo alportanta ekspansion, bonsorton kaj fortojn, sed la unuaj tagoj post la 22a de januaro ĝi havos opozicion (malkonjunkcion) kun sia kontraŭa planedo Saturno, kiu kuŝas sur Pesilo ekde 2009 kaj restos tie ĝis 2012. Jupitero alportos bonhumoron kaj bonsorton al la Virŝafuloj tiun jaron, kvankam Saturno pretigos kelkajn reagojn, kiuj signifas devigajn prokrastojn, malfruigojn kaj lacecon precipe por Pesiluloj. La energioj de ambaŭ planedoj, Jupitero kaj Saturno, certe havos ankaŭ efikojn tiutempe sur ĉiu kardinala signo: Virŝafo, Kankro, Pesilo, kaj Kaprikorno. Eble ekestos malfacilajn interrilatojn precipe inter Virŝafuloj, Kaprikornuloj kaj Pesiluloj, car ili havos respektive Jupiteron, Plutonon kaj Saturnon. Kaj tiuj du lastaj planedoj ne estas precize la plej afablaj de la sunsistemo.

Uranuso estos ankaŭ sur la signo Virŝafo (vidu maldekstre de la Jupitera símbolo en la bildo). Ĝi eniras Virŝafon je la 12a de marto kaj trairos tiun signon dum multaj jaroj ĝis 2018. Tamen, dum 2010 kaj ekzakte ekde la 12a de marto, tiu ĉi giganta planedo havos influojn ankaŭ sur Virŝafuloj. Ĝi rompos la rutinon kaj devigos la homojn labori grupe. Ĝi ŝatas esti originale, revoluciema kaj noviga, kvankam iom senorda. Do, Virŝafuloj havos multon da energio por esti lumaj, brilaj kaj tre popularaj dum la unuaj monatoj de la jaro. Profitu tiun energiojn!

Due, ĉe la eno de la cirklo oni vidas la retroirajn movojn de tiu ĉi jaro. Tri retroiraj movoj fare de Merkuro tiel, kiel estas kutime. De la 31a de marto ĝis la 24a de aprilo sur Virŝafo. Poste de la 4a de aŭgusto ĝis la 27a de aŭgusto sur Virgulino kaj Leono. Kaj la lasta, de la 25a de novembro ĝis la 15a de decembro sur Arkpafanto. Atentu tiuj signoj (Virŝafo, Virgulino, Leono kaj Arkpafanto) siajn komunikadojn, vojaĝojn kaj parolojn dum la menciitaj tempodaŭroj. (Legu ankaŭ pri retroira movo de Merkuro tie ĉi: Retroira movo de Merkuro).

La aliaj retroiraj movoj ne estas tre gravaj. Nur rimarkindaj estas la retroiraj movoj de Jupitero (de la 31a de aŭgusto gis la 26a de decembro sur Taŭro) kaj de Saturno (de la 27a de januaro ĝis la 14a de junio sur Pesilo). Do, havu atenton kaj zorgon dum tiuj tagoj la Taŭruloj, Arkpafantuloj, Pesiluloj kaj Kaprikornuloj.

02-01-2011

Tiel estos la ĉielo dum la jaro 2011 (Unua parto)Feliĉan Novjaron al ĉiuj!

Tiuj eventoj planedaj ne estas ĉiom el la eventoj okazontaj ĉi-jare. Tiuj ĉi estas nur kelkaj el la pli gravaj. Ene de la cirklo oni vidas kvar ruĝajn striojn. Tiuj estas la kuniradoj aŭ kunamasiĝoj de planedoj dum la jaro 2011. Ekzemple, supren kaj iom maldekstre oni legas “FEB”: tio estas la monato februaro, kiu havos kvar astrologiajn planedojn sur la signo Amforo: la Suno, Merkuro, Marso kaj Neptuno. Tia kunirado de planedoj ebligas multon da okazaĵoj dum tiu tempo, okazaĵoj rilatigotaj precipe al la signo Amforo. Ĝi estos tempo plena je okazaĵoj por Amforuloj (kaj tiuj, kiuj havas Amforon kiel supreniran signon). (1)

Poste (vidu iomete malsupren de la antaŭo) okazos kunirado planeda dum la monato marto sur la signo Virŝafo: la Suno, Merkuro, Jupitero kaj Neptuno trairos kune tiun parton de la ĉielo. Do, ĝi estos tempo plena je okazaĵoj por Virŝafuloj (kaj tiuj, kiuj havas Virŝafon kiel supreniran signon). La sekvantan monaton aprilo daŭros kunirado de la antaŭaj planedoj menciitaj plus la ruĝa planedo Marso ankaŭ sur la signo Virŝafo. Kaj ankaŭ dum la monato majo okazos kunamasiĝo sur Virŝafo: Merkuro, Venuso, Marso, Jupitero kaj Neptuno. Je tiu ĉi monato (majo) tia kunirado de planedoj surtrairos la signon Taŭro sed nur la Suno, Merkuro, Venuso kaj Marso. Tiuj tri monatoj (marto, aprilo kaj majo) iĝos tempo tre okupita kaj tre okazaĵo-hava por la signoj Virŝafo kaj Taŭro (kaj por tiuj, kiuj havas tiujn signojn kiel supreniran signon).

Pli poste en la jaro, je septembro kaj oktobro okazos kunirado sur la signo Pesilo. Tiun fojon estos kune la Suno, Merkuro, Venuso kaj Saturno. Tiu ĉi kunamasiĝo de planedoj naskos okazaĵojn interesajn ĉefe por tiuj homoj, kiuj apartenas al la signo Pesilo (kaj tiuj, kiuj havas Pesilon kiel supreniran signon). La bildo montras ankaŭ kelkajn konjunkciojn kaj opoziciojn (malkonjunkciojn) ĉe la ekstera parto de la cirklo. Ni legu (escepte de kelkaj datoj) unue desupre ĉe la signo Amforo kontraŭhorloĝen:

Je la 4a de januaro: konjunkcio inter Jupitero kaj Uranuso ankaŭ sur Fiŝoj. Atentu Fiŝuloj kaj tiuj, kiuj havas Fiŝon kiel supreniran signon.

Je la 4a tago de februaro okazos konjunkcio inter la Suno (2) kaj Marso sur Amforo. Atentu Amforuloj kaj tiuj, kiuj havas Amforon kiel supreniran signon.

Post je la 17a tago de februaro okazos konjunkcio inter la Suno kaj Neptuno ankau sur Amforo. Atentu denove Amforuloj kaj tiuj, kiuj havas Amforon kiel supreniran signon.

Je la 25a de februaro: konjunkcio inter la Suno kaj Merkuro sur la signo Fiŝoj. Atentu denove Fiŝuloj kaj tiuj, kiuj havas Fiŝon kiel supreniran signon.

La 25an de februaro: Jupitero (sur Virŝafo) kaj Plutono (sur Kaprikorno) havos malbonan aspekton inter ili. Atentu do Virŝafuloj kaj Kaprikornuloj kaj ankaŭ tiuj, kiuj havas Virŝafon aŭ Kaprikornon kiel supreniran signon. Povus okazi malfacilaj kontaktoj inter vi.

Je la 21a de marto: konjunkcio inter la Suno kaj Uranuso sur Virŝafo. Atentu Virŝafuloj pri tiu evento kaj tiuj homoj, kiuj havas Virŝafon kiel supreniran signon.

Okazos ankaŭ la 28an de marto opozicio (malkonjunkcio) inter Jupitero (sur Virŝafo) kaj Saturno (sur Pesilo). Atentu do Virŝafuloj kaj Pesiluloj kaj ankaŭ tiuj homoj, kiuj havas tiujn signojn kiel supreniran signon. Malfacilajn okazaĵojn povus estigi inter vi.

La 6an de aprilo: sur Virŝafo konjunkcio inter la Suno kaj Jupitero. Atentu denove Virŝafuloj.

Tri tagoj poste, je la 9a de aprilo ni havos kunjunkcion inter la Suno kaj Merkuro kankaŭ sur Virŝafo. Atentu, ke tio okazos dum retroira movo de Merkuro. (3) (4)

La 9an de junio: Jupitero (sur Taŭro)  formos pozitivan aspekton kun Neptuno (sur Fiŝoj). Bona tempo por Taŭruloj kaj Fiŝuloj kaj tiuj, kiuj havas Taŭron aŭ Fiŝon kiel supreniran signon.

La 12an de junio: denova konjunkcio inter la Suno kaj Merkuro sur Ĝemeloj. La plej bona tempo por Ĝemeluloj kaj Virgulinuloj kaj tiuj, kiuj havas tiujn signojn kiel supreniran signon.

La 3an de aŭgusto: alia konjunkcio inter la Suno kaj Merkuro sur Leono. Atentu Leonuloj. Atentu, ke tio okazos dum retroira movo de Merkuro.

La 16an de aŭgusto: konjunkcio inter la Suno kaj Venuso ankaŭ sur Leono. Atentu denove la Leonuloj.

La 28an de septembro: konjunkcio Suno-Merkuro sur Pesilo. Atentu Pesiluloj kaj tiuj, kiuj havas Pesilon kiel supreniran signon. Atentu ankaŭ, ke tio okazos dum retroira movo de Merkuro.

La 13an de oktobro: konjunkcio Suno-Saturno sur Pesilo. Atentu Pesiluloj kaj tiuj, kiuj havas Pesilon kiel supreniran signon. Eble vi sentos iom senenergie aŭ iom lacaj.

La 4an de decembro: alia konjunkcio Suno-Merkuro sed sur la signo Arkpafanto. Atentu Arkpafantuloj kaj tiuj, kiuj havas Arkpafanton kiel supreniran signon.

La 29an de decembro: konjunkcio inter la Suno kaj Plutono sur Kaprikorno. Atentu Kaprikornuloj kaj tiuj, kiuj havas Kaprikornon kiel supreniran signon.

--------------------------------------------------------------------
Rimarkoj

1) Pri la supreniraj signoj legu tiun artikoleton: La du ĉefaj zodiakaj signoj de oni
2) Nepre ne provu vidi la konjunkciojn de la Suno kun aliaj planedoj, ĉar: a) Ili estas nevideblaj sen la uzo de specialaj ŝirm-vidiloj kaj b) Sen tiuj iloj, la sunlumo povus facile blindigi vin.
3) Pri la retroira movo de Merkuro legu tiun artikoleton: Retroira movo de Merkuro
4) Pri la retroira movo de la aliaj planedoj mi publikigos en venonta artikoleto.