VORTARO

A

Akvisto:
Arieso = virŝafo = ŝafo :
Arkpafanto:
Astrologiola scienco, kiu enketas pri la agado de la bluaj korpoj super la animitaj kaj neanimitaj aĵoj, kaj la reago el tiuj ĉi al tia influo. // konosistemo devenanta de pratempa stelscienco kaj daŭre havanta teorie kaj koncepte konekton kun la pratempa stelscienco. Astrologio estas de kelkaj sciencistoj taksita kiel ŝajnscienco. Astrologio estis dividita en kvar branĉoj:
 • NATURA AŬ FIZIKA : temas pri la influo de la planedoj sur la maroj, la klimato, la atmosfero kaj la sezonoj.
 • MONDUMA AŬ JUSTICA: temas pri astrologio de la nacioj, ŝtatoj, pri ilia ekonomio kaj la politikaj cikloj.
 • NASKIĜA AŬ GENETIKA: estas astrologio pri la individuoj kaj la studado de iliaj naskiĝmapoj.
 • HORARA: temas pri la studado de iu difinita demando, kiu okazas en difinitaj loko kaj momento

Astronomio: moderna konosistemo scienca ankaŭ devenanta de pratempa stelscienco, sed ne havanta nuntempe teoriajn konektojn kun ĝi. Astronomio distingiĝas nuntempe disde astrologio.B
C
Ĉ

D

Disiĝo: La diferenco je gradoj inter du korpoj, steloj, planedoj aŭ astroj.
Domo: Ŝajna lokiĝo de iu konstelacio en la ĉiela volbo aŭ ekliptiko
 • Unua
 • Dua
 • Tria
 • Kvara
 • Kvina
 • Sesa
 • Sepa
 • Oka
 • Naŭa
 • Deka
 • Dekunua
 • Dekdua
Ekliptiko: estas la vojo, en la ĉielo, tra kiu verŝajne la planedoj kuras.

F

Fiŝoj: 

G

Glifojgrafika reprezentado de la diversaj planedoj, signoj kaj rilat-eblecoj inter ili.

Ĝ

Ĝemeloj:
H

Horoskopo signifas "hormontrilo". Ĝi estas mapo aŭ diagramo de la ĉielo starigita kun la celo determini la potencojn kaj karakterojn de iu persono naskita en certa dato kaj loko sur la planedo Tero. Tiu ĉi diagramo estas ankaŭ nomata naskiĝ-datoradika mapo aŭ naskiĝ-ĉarto

Ĥ

I
J
Ĵ

K

Kankro
Kaprikorno:
Konjunkcio = kuniĝo = ligiĝo : En astrologio kaj astronomio, kiam du  korpoj, planedoj, astroj, aŭ steloj ŝajnas esti je la sama loko sur la ĉielo, aŭ ne malpli proksimaj je 8° de diferenco inter ili. ||ŝajna kuniĝo aŭ proksimiĝo de du aŭ pli planedoj aŭ astraj korpoj en la ĉielo, kun ekde nul gradoj ĝis ok gradoj da disigo inter si.

L

Leono:

M

Malkonjunkcio = malkuniĝo = malligiĝo = opozicio: En astrologio kaj astronomio, kiam du planedoj, astroj, steloj aŭ korpoj troviĝas disiĝitaj je 180° aŭ je ne pli ol 8° ol tio. Do, tute en la malsama lokiĝo.
N
O

P

Pesilo:
Planedo:  laŭ astrologia terminologio, ĉiuj el la astronomiaj planedoj de la sunsistemo plus Suno kaj Luno. Laŭ astronomia terminologio: en nia sunsistemo nur Merkuro, Venuso, Tero, Marso, Jupitero, Saturno, Urano, Neptuno kaj Plutono (nuntempe nomita nanplanedo aŭ planedeto).

R

S

Signoj: Ili estas dividiĝo el la blua spaco de cirklo nomata "ekliptiko". Ekzistas 12 signoj, ĉiu el ili okupas parton kun ekzakte 30°.
Skorpio
Stelscienco: pratempa konosistemo, kiu kunigis astronomiajn sciojn kaj astrologiajn teoriojn kaj praktikojn. Ankaŭ la koncepta kunigo de astrologiaj kaj astronomiaj scioj.

Ŝ

T

Taŭro:

U
Ŭ

V

Virgulino

Z